Top
Photo by Jason Goodman on Unsplash

Jak wzmianiować użytkowników, tagi, kanały i zespoły używając Power Automate


W tym poście chciałbym podzielić się z Tobą moimi najnowszymi odkryciami na temat sposobów, w jakie można wzmiankować wszystko w Microsoft Teams wysyłając wiadomości z Power Automate, niezależnie od tego, czy jest to użytkownik, tag, kanał czy zespół.

Wbudowane wzmiankowanie

W Power Automate dostępne są dedykowane akcje, które pozwalają wzmiankować użytkownika lub tag.

@mention actions in Power Automate

Akcje „Get an @mention token for a user” oraz „Get an @mention token for a tag”. Te dwie akcje zwracają tokeny, które można użyć w dowolnej innej akcji, która wysyła wiadomość do Microsoft Teams, na przykład „Post adaptive card in a chat or channel” lub „Post message in a chat or channel”:

Post messages action in Power Automate

Ważne! Token @mention dla tagu może być używany tylko wtedy, gdy karta adaptacyjna lub wiadomość są publikowane przy użyciu kontekstu użytkownika. Wzmiankowanie tagu nie będzie działać w kontekście bota.

Musisz tylko dodać tokeny do swoich kart lub wiadomości:

@mention token and generated Adaptive Card

Wzmiankowanie korzystając z property msteams w Adaptive Card JSON

Drugim podejściem, którego możesz użyć, jest skorzystanie z właściwości msteams, którą można dodać na końcu karty adaptacyjnej wysłanej do Microsoft Teams. Przy okazji – ta właściwość może pomóc w wielu innych scenariuszach (źródło: Text formatting in cards – Teams | Microsoft Docs).

Mentioning using msteams property in Adaptive Card JSON

Dlaczego miałbyś to robić w ten sposób nie poprzez akcje @mention, nie wiem, ale podkreślam, że w ten sposób nie udało mi się wspomnieć o tagach, kanałach i zespołach. Chociaż „link” do kanału był wyświetlany na wysłanej karcie, nie zachowywał się prawidłowo, ponieważ najechanie kursorem nie rozwijało szczegółów kanału.

{
  "$schema": "http://adaptivecards.io/schemas/adaptive-card.json",
  "type": "AdaptiveCard",
  "version": "1.4",
  "body": [
    {
      "type": "TextBlock",
      "id": "MentionTextBlock",
      "text": "Fun with mentions!",
      "weight": "Bolder",
      "size": "Medium"
    },
    {
      "type": "TextBlock",
      "text": "This is user mention. Hi: <at>USER NAME</at>!",
      "size": "Medium"
    }
    {
      "type": "TextBlock",
      "text": "And this mentions tag <at>TAG NAME</at>!",
      "size": "Medium"
    },
    {
      "type": "TextBlock",
      "text": "This is channel mention. Hello: <at>CHANNEL NAME</at>!",
      "size": "Medium"
    }
  ],
  "msteams": {
    "entities": [
      {
        "type": "mention",
        "text": "<at>USER NAME</at>",
        "mentioned": {
          "id": "8:orgid:USER AAD ID",
          "name": "USER NAME"
        }
      }
      {
        "type": "mention",
        "text": "<at>TAG NAME</at>",
        "mentioned": {
          "id": "TAG ID",
          "name": "TAG NAME"
        }
      },
      {
        "type": "mention",
        "text": "<at>CHANNEL NAME</at>",
        "mentioned": {
          "id": "CHANNEL ID",
          "displayName": "CHANNEL NAME",
          "conversationIdentityType": "channel"
        }
      }
    ]
  }
}

Ważne! By wzmiankować użytkownika musisz dodać prefix 8:orgid: przed wartością Azure AAD ID.

Co ważne, z powyższej metody mogłem skorzystać jedynie przy wysyłaniu kart w kontekście bota. Podczas korzystania z kontekstu użytkownika, akcja cały czas kończyła się błędem: „Message mention text needs to be specified.”. Bez względu na to, jak formatowałem obiekty wzmianek, nie mogłem tego rozwiązać. Więc się poddałem. Jeśli wiesz, jak sprawić by to zadziałało, napisz w komentarzach 🙂

Wzmiankowanie korzystając z webhook kanału

Po pierwsze, aby utworzyć webhooka do kanału, musisz przejść do menu „Connectors” w obrębie kanału:

Connectors menu in channel

Następnie skonfiguruj webhooka i skopiuj jego adres URL. Gdy to zrobisz, możesz użyć i skonfigurować akcję HTTP:

How to send Adaptive Card via channel's webhook

Musi to być żądanie POST wysłane do webhooka kanału. A w kwestii zawartości:

{
  "type": "message",
  "attachments": [
   {
    "contentType": "application/vnd.microsoft.card.adaptive",
    "content": {
     "$schema": "http://adaptivecards.io/schemas/adaptive-card.json",
     "type": "AdaptiveCard",
     "version": "1.4",
     "body": [
      {
       "type": "TextBlock",
       "id": "MentionTextBlock",
       "text": "Fun with mentions!",
       "weight": "Bolder",
       "size": "Medium"
      },
      {
       "type": "TextBlock",
       "text": "This is user mention. Hi: <at>USER NAME</at>!",
       "size": "Medium"
      },
      {
       "type": "TextBlock",
       "text": "And this mentions tag <at>TAG NAME</at>!",
       "size": "Medium"
      },
      {
       "type": "TextBlock",
       "text": "This is channel mention. Hello: <at>CHANNEL NAME</at>!",
       "size": "Medium"
      }
     ],
     "msteams": {
      "entities": [
       {
        "type": "mention",
        "text": "<at>USER NAME</at>",
        "mentioned": {
         "id": "8:orgid:USER AAD ID",
         "name": "USER NAME"
        }
       },
       {
        "type": "mention",
        "text": "<at>TAG NAME</at>",
        "mentioned": {
         "id": "TAG ID",
         "name": "TAG NAME"
        }
       },
       {
        "type": "mention",
        "text": "<at>CHANNEL NAME</at>",
        "mentioned": {
         "id": "CHANNEL ID",
         "displayName": "CHANNEL NAME",
         "conversationIdentityType": "channel",
         "conversationIdentityType@odata.type": "#Microsoft.Teams.GraphSvc.conversationIdentityType"
        }
       }
      ]
     }
    }
   }
  ]
 }

Tutaj znowu, jak widać, używana jest właściwość msteams. W tym podejściu generowane są wszystkie wzmianki.

Mentions sent using team's channel webhook

Mimo to moim zdaniem nie działają. Ponieważ kiedy najeżdżam na któryś z nich, nie wyświetla żadnych szczegółów, a wiadomość nie jest podświetlana jako wzmianka o mnie. Jeśli to dla Ciebie działa, daj mi proszę znać.

Ważne! Karty adaptacyjne wysyłane przez webhook nie pozwalają na wykonywanie żadnych czynności związanych z przesyłaniem (submit). Jeśli więc planujesz dodać formularz do karty, który użytkownicy mogą wypełnić i wysłać, przy takim podejściu nie będziesz w stanie odebrać odpowiedzi.

Wzmiankowanie używając GraphAPI

W tym podejściu wysyłasz Adaptive Card do endpointa GraphAPI: /beta/teams/team-id/channels/channel-id/messages. Wiecej szczegółów na temat tego podejścia znajdziesz tutaj: Send chatMessage in a channel or a chat – Microsoft Graph beta | Microsoft Docs.

Robię to za pomocą akcji o nazwie „Send an HTTP request” z grupy akcji „Office 365 Groups”. Czemu? Ponieważ jest to czynność standardowa, więc nie wymaga dodatkowej licencji. Możesz osiągnąć to samo, używając akcji „Invoke an HTTP Request” z grupy „HTTP with Azure AD”. Jednak ta jest akcją premium.

Sending Adaptive Card with mentions through GraphAPI

Kod, który należy wysłać, składa się z następujących sekcji:

 1. Body – zawiera strukturę HTML, w tym miejsce na załącznik, którym w tym przypadku będzie karta adaptacyjna.
 2. Attachments – ta właściwość zawiera wyescapeowany kod JSON karty Adaptive Card.
 3. Mentions – ta właściwość zawiera obiekty wzmianek, dla każdego identyfikatora wzmianki obecnego w treści karty adaptacyjnej lub we właściwości Body -> Content.
{
  "subject": "Adaptive Cards test",
  "body": {
    "contentType": "html",
    "content": "<attachment id=\"AttachmentID\"></attachment>"
  },
  "attachments": [
    {
      "id": "AttachmentID",
      "contentType": "application/vnd.microsoft.card.adaptive",
      "contentUrl": null,
      "content": "{\r\n \"$schema\": \"http://adaptivecards.io/schemas/adaptive-card.json\",\r\n \"type\": \"AdaptiveCard\",\r\n \"version\": \"1.4\",\r\n \"body\": [\r\n  {\r\n   \"type\": \"TextBlock\",\r\n   \"id\": \"MentionTextBlock\",\r\n   \"text\": \"Fun with mentions!\",\r\n   \"weight\": \"Bolder\",\r\n   \"size\": \"Medium\"\r\n  },\r\n  {\r\n   \"type\": \"TextBlock\",\r\n   \"text\": \"This is user mention. Hi: <at id=\\\"0\\\">USER NAME</at>!\",\r\n   \"size\": \"Medium\"\r\n  },\r\n  {\r\n   \"type\": \"TextBlock\",\r\n   \"text\": \"This is channel mention. Hello: <at id=\\\"1\\\">CHANNEL NAME</at>!\",\r\n   \"size\": \"Medium\"\r\n  },\r\n  {\r\n   \"type\": \"TextBlock\",\r\n   \"text\": \"This is team mention. Hello: <at id=\\\"2\\\">TEAM NAME</at>!\",\r\n   \"size\": \"Medium\"\r\n  },\r\n  {\r\n   \"type\": \"TextBlock\",\r\n   \"text\": \"This mentions tag <at id=\\\"3\\\">TAG NAME</at>!\",\r\n   \"size\": \"Medium\"\r\n  }\r\n ]\r\n}",
      "name": null,
      "thumbnailUrl": null
    }
  ],
  "mentions": [
    {
      "id": 0,
      "mentionText": "USER NAME",
      "mentioned": {
        "user": {
          "id": "USER AAD ID",
          "displayName": "USER NAME",
          "userIdentityType": "aadUser"
        }
      }
    },
    {
      "id": 1,
      "mentionText": "CHANNEL NAME",
      "mentioned": {
        "conversation": {
          "id": "CHANNEL ID",
          "displayName": "CHANNEL NAME",
          "conversationIdentityType": "channel"
        }
      }
    },
    {
      "id": 2,
      "mentionText": "TEAM NAME",
      "mentioned": {
        "conversation": {
          "id": "TEAM ID",
          "displayName": "TEAM NAME",
          "conversationIdentityType": "team"
        }
      }
    },
    {
      "id": 3,
      "mentionText": "TAG NAME",
      "mentioned": {
        "tag": {
          "id": "TAG ID",
          "displayName": "TAG NAME"
        }
      }
    }
  ]
}

W ten sposób można naprawdę wzmiankować wszystko i działa to dla wszystkich typów wzmianek. A to dlatego, że akcja działa w kontekście użytkownika. Jeśli chcesz wysłać ją w kontekście aplikacji, musisz użyć akcji HTTP i podać szczegóły aplikacji usługi Azure AD, aby uwierzytelnić wywołanie.

Adaptive Card with mentions sent via GraphAPI

Ważne! Wysłane w ten sposób karty adaptacyjne nie pozwolą na wykonanie akcji przesyłania (submit). Jeśli planujesz umożliwić użytkownikom przesyłanie formularzy wysłanych w Adaptive Cards, musisz wybrać inne podejście.

I to wszystko! Ufam, że uznasz to za przydatne.

Materiały

Kilka przydatnych linków, które pomogły mi lepiej zrozumieć jak wzmiankować w Microsoft Teams:


Tomasz Poszytek

Cześć! Nazywam się Tomasz. Jestem ekspertem w dziedzinie automatyzacji procesów i budowaniu rozwiązań dla biznesu z użyciem Power Platform. Jestem Microsoft MVP i Nintex vTE.

2 komentarze
 • Magdalena

  Dziękuję bardzo Tomasz! Bardzo przydatny post! 💪

  23 czerwca, 2022 at 12:57 pm Odpowiedz

Wyślij komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.