Top
Photo by Jakob Owens on Unsplash

Filtrowanie danych w Excel z użyciem Power Automate Desktop


W tym poście pokażę, jak filtrować dane w tabeli w programie Microsoft Excel.

Proces jest naprawdę prosty i łatwy. Wszystko kręci się wokół akcji o nazwie „Send keys” z ustawieniami mówiącymi akcji, aby wysłać je do określonego okna. Po pierwsze, kiedy otwierasz plik Excel, musisz włączyć filtrowanie. Można to zrobić, wysyłając skrót klawiaturowy Ctrl+Shift+L. To w PAD powinno być wyrażone jako {Control}({Shift}(L)).

Następnie musisz ustawić focus na komórce, która zawiera nagłówek kolumny, którą chcesz filtrować (lub innymi słowy – gdzie widoczny jest mały przycisk do otwierania okna filtrowania).

Po ustawieniu fokusu musisz wysłać kolejny skrót klawiaturowy, tym razem: Alt+strzałka w dół. W PAD byłoby to: {Alt}({Down}).

Następnie użyj „UI selector”, aby uzyskać elementy interfejsu użytkownika określonych części okna dialogowego filtra, np. pole wyszukiwania i przycisk OK. Gdy już je masz, po prostu zbuduj wokół nich logikę, na przykład wypełnij pole wyszukiwania terminem, którego musisz użyć do filtrowania, a następnie naciśnij przycisk OK.

I to wszystko!

Poniżej znajdziesz kod, który po skopiowaniu i wklejeniu do PAD-a zamieni się w 7 akcji wraz z selektorami, dzięki czemu możesz spróbować sam. Powodzenia!

Excel.LaunchExcel.LaunchAndOpen Path: $'''C:\\Users\\USER\\Downloads\\book.xlsx''' Visible: True ReadOnly: False LoadAddInsAndMacros: False Instance=> ExcelInstance
Excel.SelectCellsFromExcel.SelectCells Instance: ExcelInstance StartColumn: $'''A''' StartRow: 1 EndColumn: $'''A''' EndRow: 1
MouseAndKeyboard.SendKeys.FocusAndSendKeysByInstanceOrHandle WindowInstance: ExcelInstance TextToSend: $'''{Control}({Shift}(L))''' DelayBetweenKeystrokes: 10 SendTextAsHardwareKeys: True
Excel.SelectCellsFromExcel.SelectCells Instance: ExcelInstance StartColumn: $'''B''' StartRow: 1 EndColumn: $'''B''' EndRow: 1
MouseAndKeyboard.SendKeys.FocusAndSendKeysByInstanceOrHandle WindowInstance: ExcelInstance TextToSend: $'''{Alt}({Down})''' DelayBetweenKeystrokes: 10 SendTextAsHardwareKeys: True
UIAutomation.PopulateTextField TextField: appmask['Window \'book.xlsx - Excel\'']['Edit \'Type field name to search for\''] Text: 2 Mode: UIAutomation.PopulateTextMode.Replace ClickType: UIAutomation.PopulateMouseClickType.SingleClick
UIAutomation.PressButton Button: appmask['Window \'book.xlsx - Excel\'']['Button \'OK\'']

# [ControlRepository][PowerAutomateDesktop]
{
 "ApplicationInfo": {
  "Name": "ClipboardControlRepository",
  "Version": "1.0"
 },
 "Screens": [
  {
   "Controls": [
    {
     "AutomationProtocol": "uia3",
     "ElementTypeName": "Edit",
     "InstanceId": "85bbf960-d360-4df5-97e7-49f73a6e04fe",
     "Name": "Edit 'Type field name to search for'",
     "SelectorCount": 1,
     "Selectors": [
      {
       "CustomSelector": null,
       "Elements": [
        {
         "Attributes": [
          {
           "Ignore": false,
           "IsOrdinal": false,
           "Name": "Class",
           "Operation": "EqualTo",
           "Value": "NetUIToolWindow"
          },
          {
           "Ignore": true,
           "IsOrdinal": false,
           "Name": "Enabled",
           "Operation": "EqualTo",
           "Value": true
          },
          {
           "Ignore": true,
           "IsOrdinal": false,
           "Name": "Id",
           "Operation": "EqualTo",
           "Value": ""
          },
          {
           "Ignore": true,
           "IsOrdinal": false,
           "Name": "Name",
           "Operation": "EqualTo",
           "Value": ""
          },
          {
           "Ignore": true,
           "IsOrdinal": true,
           "Name": "Ordinal",
           "Operation": "EqualTo",
           "Value": -1
          },
          {
           "Ignore": true,
           "IsOrdinal": false,
           "Name": "Visible",
           "Operation": "EqualTo",
           "Value": true
          }
         ],
         "CustomValue": null,
         "Ignore": false,
         "Name": "Menu 'NetUIToolWindow'",
         "Tag": "menu"
        },
        {
         "Attributes": [
          {
           "Ignore": false,
           "IsOrdinal": false,
           "Name": "Class",
           "Operation": "EqualTo",
           "Value": "NetUIDismissBehavior"
          },
          {
           "Ignore": true,
           "IsOrdinal": false,
           "Name": "Enabled",
           "Operation": "EqualTo",
           "Value": true
          },
          {
           "Ignore": true,
           "IsOrdinal": false,
           "Name": "Id",
           "Operation": "EqualTo",
           "Value": ""
          },
          {
           "Ignore": true,
           "IsOrdinal": false,
           "Name": "Name",
           "Operation": "EqualTo",
           "Value": ""
          },
          {
           "Ignore": true,
           "IsOrdinal": true,
           "Name": "Ordinal",
           "Operation": "EqualTo",
           "Value": -1
          },
          {
           "Ignore": true,
           "IsOrdinal": false,
           "Name": "Visible",
           "Operation": "EqualTo",
           "Value": true
          }
         ],
         "CustomValue": null,
         "Ignore": false,
         "Name": "UI Custom 'NetUIDismissBehavior'",
         "Tag": "custom"
        },
        {
         "Attributes": [
          {
           "Ignore": false,
           "IsOrdinal": false,
           "Name": "Class",
           "Operation": "EqualTo",
           "Value": "NetUITextbox"
          },
          {
           "Ignore": true,
           "IsOrdinal": false,
           "Name": "Enabled",
           "Operation": "EqualTo",
           "Value": true
          },
          {
           "Ignore": true,
           "IsOrdinal": false,
           "Name": "Id",
           "Operation": "EqualTo",
           "Value": ""
          },
          {
           "Ignore": true,
           "IsOrdinal": false,
           "Name": "Name",
           "Operation": "EqualTo",
           "Value": "Type field name to search for"
          },
          {
           "Ignore": true,
           "IsOrdinal": true,
           "Name": "Ordinal",
           "Operation": "EqualTo",
           "Value": -1
          },
          {
           "Ignore": true,
           "IsOrdinal": false,
           "Name": "Visible",
           "Operation": "EqualTo",
           "Value": true
          }
         ],
         "CustomValue": null,
         "Ignore": false,
         "Name": "Edit 'Type field name to search for'",
         "Tag": "edit"
        }
       ],
       "Ignore": false,
       "IsCustom": false,
       "IsWindowsInstance": false,
       "Order": 0
      }
     ],
     "Tag": "edit"
    },
    {
     "AutomationProtocol": "uia3",
     "ElementTypeName": "Button",
     "InstanceId": "509b6bbb-8b91-4426-81a1-459b9be42b3e",
     "Name": "Button 'OK'",
     "SelectorCount": 1,
     "Selectors": [
      {
       "CustomSelector": null,
       "Elements": [
        {
         "Attributes": [
          {
           "Ignore": false,
           "IsOrdinal": false,
           "Name": "Class",
           "Operation": "EqualTo",
           "Value": "NetUIToolWindow"
          },
          {
           "Ignore": true,
           "IsOrdinal": false,
           "Name": "Enabled",
           "Operation": "EqualTo",
           "Value": true
          },
          {
           "Ignore": true,
           "IsOrdinal": false,
           "Name": "Id",
           "Operation": "EqualTo",
           "Value": ""
          },
          {
           "Ignore": true,
           "IsOrdinal": false,
           "Name": "Name",
           "Operation": "EqualTo",
           "Value": ""
          },
          {
           "Ignore": true,
           "IsOrdinal": true,
           "Name": "Ordinal",
           "Operation": "EqualTo",
           "Value": -1
          },
          {
           "Ignore": true,
           "IsOrdinal": false,
           "Name": "Visible",
           "Operation": "EqualTo",
           "Value": true
          }
         ],
         "CustomValue": null,
         "Ignore": false,
         "Name": "Menu 'NetUIToolWindow'",
         "Tag": "menu"
        },
        {
         "Attributes": [
          {
           "Ignore": false,
           "IsOrdinal": false,
           "Name": "Class",
           "Operation": "EqualTo",
           "Value": "NetUIDismissBehavior"
          },
          {
           "Ignore": true,
           "IsOrdinal": false,
           "Name": "Enabled",
           "Operation": "EqualTo",
           "Value": true
          },
          {
           "Ignore": true,
           "IsOrdinal": false,
           "Name": "Id",
           "Operation": "EqualTo",
           "Value": ""
          },
          {
           "Ignore": true,
           "IsOrdinal": false,
           "Name": "Name",
           "Operation": "EqualTo",
           "Value": ""
          },
          {
           "Ignore": true,
           "IsOrdinal": true,
           "Name": "Ordinal",
           "Operation": "EqualTo",
           "Value": -1
          },
          {
           "Ignore": true,
           "IsOrdinal": false,
           "Name": "Visible",
           "Operation": "EqualTo",
           "Value": true
          }
         ],
         "CustomValue": null,
         "Ignore": false,
         "Name": "UI Custom 'NetUIDismissBehavior'",
         "Tag": "custom"
        },
        {
         "Attributes": [
          {
           "Ignore": false,
           "IsOrdinal": false,
           "Name": "Class",
           "Operation": "EqualTo",
           "Value": "NetUIButton"
          },
          {
           "Ignore": true,
           "IsOrdinal": false,
           "Name": "Enabled",
           "Operation": "EqualTo",
           "Value": true
          },
          {
           "Ignore": true,
           "IsOrdinal": false,
           "Name": "Id",
           "Operation": "EqualTo",
           "Value": ""
          },
          {
           "Ignore": false,
           "IsOrdinal": false,
           "Name": "Name",
           "Operation": "EqualTo",
           "Value": "OK"
          },
          {
           "Ignore": true,
           "IsOrdinal": true,
           "Name": "Ordinal",
           "Operation": "EqualTo",
           "Value": -1
          },
          {
           "Ignore": true,
           "IsOrdinal": false,
           "Name": "Visible",
           "Operation": "EqualTo",
           "Value": true
          }
         ],
         "CustomValue": null,
         "Ignore": false,
         "Name": "Button 'OK'",
         "Tag": "button"
        }
       ],
       "Ignore": false,
       "IsCustom": false,
       "IsWindowsInstance": false,
       "Order": 0
      }
     ],
     "Tag": "button"
    }
   ],
   "ElementTypeName": "Window",
   "InstanceId": "2497b5ce-8aac-4541-b166-85d9d2dfed34",
   "Name": "Window 'book.xlsx - Excel'",
   "SelectorCount": 1,
   "Selectors": [
    {
     "CustomSelector": null,
     "Elements": [
      {
       "Attributes": [
        {
         "Ignore": true,
         "IsOrdinal": false,
         "Name": "Class",
         "Operation": "EqualTo",
         "Value": "XLMAIN"
        },
        {
         "Ignore": true,
         "IsOrdinal": false,
         "Name": "Enabled",
         "Operation": "EqualTo",
         "Value": true
        },
        {
         "Ignore": true,
         "IsOrdinal": false,
         "Name": "Id",
         "Operation": "EqualTo",
         "Value": ""
        },
        {
         "Ignore": false,
         "IsOrdinal": false,
         "Name": "Name",
         "Operation": "EqualTo",
         "Value": "book.xlsx - Excel"
        },
        {
         "Ignore": true,
         "IsOrdinal": true,
         "Name": "Ordinal",
         "Operation": "EqualTo",
         "Value": -1
        },
        {
         "Ignore": false,
         "IsOrdinal": false,
         "Name": "Process",
         "Operation": "EqualTo",
         "Value": "EXCEL"
        },
        {
         "Ignore": true,
         "IsOrdinal": false,
         "Name": "Visible",
         "Operation": "EqualTo",
         "Value": true
        }
       ],
       "CustomValue": null,
       "Ignore": false,
       "Name": "Window 'book.xlsx - Excel'",
       "Tag": "window"
      }
     ],
     "Ignore": false,
     "IsCustom": false,
     "IsWindowsInstance": false,
     "Order": 0
    }
   ],
   "Tag": "window"
  }
 ],
 "Version": 1
}

Tomasz Poszytek

Cześć! Nazywam się Tomasz. Jestem ekspertem w dziedzinie automatyzacji procesów i budowaniu rozwiązań dla biznesu z użyciem Power Platform. Jestem Microsoft MVP i Nintex vTE.

Brak komentarzy

Wyślij komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.