Top
Photo by Mitchell Luo on Unsplash

Wyświetlanie obrazków w Adaptive Cards


Obrazy zawsze wzbogacają projekty Adaptive Cards. Jednak w Microsoft Teams max. payload (rozmiar) wiadomości to tylko 25KB i obejmuje on również rozmiar JSON samej karty. Dlatego bardzo często nie jest możliwe wyświetlenie nawet najmniejszego obrazu w trybie inline. Jakie zatem są inne opcje?

Obrazki w Adaptive Cards

Zasadniczo obrazy są wyświetlane na kartach adaptacyjnych przy użyciu elementu „Image”. W jego właściwościach musisz wpisać adres URL do obrazu:

Ważne! Adres URL obrazu musi zaczynać się od https i być bezpośrednim linkiem do samego pliku (kończyć się na jpg, png, tiff itp.).

Ok, więc jakie są opcje wyświetlania obrazu

 1. Poprzez bezwzględne hiperłącze do samego pliku
 2. Poprzez data uri – zakodowana do formatu base64 zawartość pliku

Pierwsze podejście wyjaśniłem już powyżej. Jest bardzo proste. Drugie wymaga pobrania zawartości pliku i zakodowania jej za do stringu base64. Można to zrobić samodzielnie, korzystając z usług online, np. Base64 Image Encoder. Lub używając wyrażenia dataUri(zawartość pliku) w Power Automate:

dataUri expression in Power Automate

To, co jest zwracane, wygląda jak następujący ciąg: data:image/jpeg;base64,/9j/4AAJRgABAQ….QP//Z. Im dłuższy jest ten ciąg, tym większy jest plik. Na koniec ten ciąg (lub wyrażenie w Power Automate) należy umieścić jako wartość we właściwości Url elementu Image w projekcie karty adaptacyjnej.

Ważne! Rozmiar wiadomości Microsoft Teams może mieć rozmiar max. 25 KB na dzień dzisiejszy – wliczając w to JSON. Więc jeśli zakodujesz obraz w base64, łatwo zorientujesz się, że posiadanie tak wielu znaków spowoduje, że rozmiar z łatwością przekroczy ten limit. 25 KB to 25 000 bajtów, a jeden znak jest kodowany jako od 1 do 4 bajtów. Na przykład $ potrzebuje jednego bajtu, podczas gdy € potrzebuje 3 bajtów.

Gdzie przechowywać obrazy?

Zasadniczo obraz, który ma być wyświetlany, musi być dostępny anonimowo. Dzieje się tak, ponieważ karta Adaptive Card w MS Teams jest wyświetlana przez bota Teams, a nie konto uwierzytelnionego użytkownika. W związku z tym nie ma ono takich samych uprawnień dostępu jak użytkownik, który wyświetla kartę i najpewniej nie ma dostępu do pliku.

Wiedząc o tym, nie jest możliwe przechowywanie i wyświetlanie obrazów z SharePoint przy użyciu ścieżki bezwzględnej. Możesz spróbować, najpierw przekonwertować obrazy na data uri, jednak pamiętaj o rozmiarze wiadomości 🙂

Jakie inne sposoby są zatem możliwe?

 1. Anonimowy serwer FTP
 2. Usługi online do przechowywania obrazów, np.: Imgur
 3. WordPress
 4. Azure Blob Storage
 5. i inne, pozwalające na udostępnianie plików nie wymagajace uwierzytelnienia

OneDrive nie może służyć jako magazyn do przechowywania obrazów, ponieważ nawet jeśli zdecydujemy się udostępnić obraz komukolwiek:

Wygenerowany link nadal nie jest prawidłowym, bezwzględnym linkiem do samego pliku, ale do strony, która wyświetla obraz, więc gdy umieścisz go jako wartość Url, obraz nie zostanie wyświetlony:

Image shared through link from OneDrive will not work

Jak bezpiecznie przechowywać obrazy, ale nadal wyświetlać je w Adaptive Cards?

W takim przypadku należy poszukać usług, które pozwalają zabezpieczyć zawartość za pomocą connection string/ SAS (shared access signature), które można dodać do bezwzględnego adresu URL jako parametry url. Moim ulubionym jest Azure Blob Storage. Pokażę ci teraz jak.

 1. Zaloguj się do portalu Azure i utwórz Storage account:
 1. Gdy konto jest utworzone, przejdź do niego i:
  1. Kliknij na Containers
  2. Kliknij link do stworzenia nowego kontenera
  3. Wpisz jego nazwę i ustaw poziom dostępu na Private
 1. Teraz prześlij obraz, który chcesz wyświetlić w Adaptive Card:
  1. Kliknij link Upload
  2. Wybierz plik, który chcesz przesłać i określ wszystkie właściwości zgodnie z własnymi potrzebami
  3. Wreszcie po przesłaniu przejdź do strony Shared access tokens
 1. Na koniec wygeneruj token SAS, który możesz dołączyć do linku bezwzględnego do obrazu, aby udostępnić go do wyświetlenia.
  1. Zdefiniuj poziom uprawnień – w tym scenariuszu wystarczy tylko Read
  2. Zdefiniuj daty wygaśnięcia – kiedy token wygaśnie, a zasób ponownie stanie się niedostępny
  3. Wybierz tylko HTTPS, ponieważ tylko taki protokół obsługują karty Adaptive Card
  4. Kliknij, aby wygenerować token SAS i URL
  5. Skopiuj token SAS

Teraz możesz wrócić do zawartości kontenera, otworzyć szczegóły pliku, skopiować jego ścieżkę i dołączyć token SAS:

Następnie wklej taki adres URL z powrotem do właściwości Url elementu Image w Adaptive Card i voilla! Obraz zostanie prawidłowo wyświetlony:

Mam nadzieję, że ten krótki poradnik okaże się przydatny. Napisz w komentarzach, jakich innych dostawców używasz do bezpiecznego przechowywania obrazów i uzyskiwania do nich dostępu za pomocą SAS/ tokenów dostępu.


Tomasz Poszytek

Cześć! Nazywam się Tomasz. Jestem ekspertem w dziedzinie automatyzacji procesów i budowaniu rozwiązań dla biznesu z użyciem Power Platform. Jestem Microsoft MVP i Nintex vTE.

Brak komentarzy

Wyślij komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.