Top
Photo by Alexander Grey on Unsplash

Tworzenie elementu listy SharePoint w podfolderze używając SPO REST API


W tym poście chciałbym podzielić się z Wami tym, jak łatwo utworzyć element na liście, ale nie bezpośrednio razem z innymi elementami, ale w podfolderze.

Problem

Próba utworzenia elementu wewnątrz podfolderu na liście jest absolutnie niemożliwa przy użyciu istniejącej akcji SharePoint Online.

Create item action

Interfejs akcji nie pozwala na wybór ścieżki, pod którą ma zostać utworzony element. Najlepszym rozwiązaniem jest użycie API REST usługi SharePoint Online.

Użycie REST API SharePoint

Endpointem, którego należy użyć do wykonania takiej operacji, jest /AddValidateUpdateItemUsingPath z użyciem żądania POST:

Send HTTP Request to SharePoint
 1. Powinno być to żądanie POST
 2. Możesz wypróbować uri „GetByTitle”, chociaż nie mogłem sprawić, by to działało, więc przełączyłem się na guid i jest w porządku 🙂
 3. Użyj nagłówka Accept dla danych zwracanych z wykonanego żądania i Content-Type, aby poinformować punkt końcowy, jaki typ danych jest wysyłany. Używam ;odata=nometadata, aby otrzymać w odpowiedzi tylko minimalną ilość informacji.
 4. Parametr DecodedUrl określa ścieżkę do podfolderu, w którym ma zostać utworzony element.
 5. Lista FieldName + FieldValue może być wykorzystana do stworzenia elementu z metadanymi. Pamiętaj tylko, że musi to być prawidłowy JSON, więc jeśli jakaś wartość zawiera cudzysłowy, należy je wyescapeować.

Generalnie, aby ustawić wartość dla podstawowych typów kolumn, użyj kodu JSON jak poniżej:

  "formValues": [
  {
   "FieldName": "Title",
   "FieldValue": "VALUE"
  },
  {
   "FieldName": "SingleChoice",
   "FieldValue": "VALUE 1"
  },
  {
   "FieldName": "MultiChoice",
   "FieldValue": "VALUE 1;VALUE 2;VALUE 3"
  },
  {
   "FieldName": "DateTime",
   "FieldValue": "DATE IN CORRECT FORMAT"
  },
  {
   "FieldName": "RichText",
   "FieldValue": "VALUE - REMEMBER TO ESCAPE QUOTES!"
  },
  {
   "FieldName": "Number",
   "FieldValue": "1000.00"
  },
  {
   "FieldName": "YesNo",
   "FieldValue": "True or False"
  },
  {
   "FieldName": "SingleLookup",
   "FieldValue": "1"
  },
  {
   "FieldName": "MultiLookup",
   "FieldValue": "I FAILED HERE :("
  },
  {
   "FieldName": "MultiplePerson",
   "FieldValue": "I FAILED HERE AS WELL"
  }
 ]

Ważne! Nie udało mi się pomyślnie wypełnić danych w złożonych kolumnach, takich jak lookup, osoba lub zarządzane metadane. Moje rozwiązanie dla tego problemu znajdziesz poniżej poniżej.

Po pomyślnym wykonaniu akcji treść odpowiedzi będzie zawierała dane dla każdej wypełnionej kolumny wraz z identyfikatorem stworzonego elementu:

{
 "value": [
  {
   "ErrorCode": 0,
   "ErrorMessage": null,
   "FieldName": "Title",
   "FieldValue": "Test 1",
   "HasException": false,
   "ItemId": 0
  },
  {
   "ErrorCode": 0,
   "ErrorMessage": null,
   "FieldName": "Id",
   "FieldValue": "0",
   "HasException": false,
   "ItemId": 0
  }
 ]
}

Ważne! Nawet jeśli kod odpowiedzi wynosi 200, co sugeruje, że żądanie zakończyło się powodzeniem, elementu może nie zostać utworzony. Sprawdź treść odpowiedzi pod kątem komunikatów o błędach.

Jeśli wystąpi błąd, kolumna, która go spowodowała, będzie zawierać następującą odpowiedź JSON:

  {
   "ErrorCode": 0,
   "ErrorMessage": "Value does not fall within the expected range.",
   "FieldName": "Lookup",
   "FieldValue": "[1;2]",
   "HasException": true,
   "ItemId": 0
  },

Aby uzyskać wszystkie pola, w których wystąpił błąd podczas tworzenia elementu, możesz użyć akcji „Filter” dla body('Send an HTTP request to SharePoint')?['value'] i filtrować @equals(item() ?['HasException'], true):

Filter response to get array of errors.

W zamian otrzymasz tablicę wszystkich pól, które spowodowały błędy.

Ustaw wartości pól złożonych

Próbowałem ustawić wartości (ale nie udało mi się to) pola, takie jak:

 • Lookup
 • Person
 • Managed metadata

Ale udało mi się ustawić tylko wartość w kolumnie single-lookup 🙁 Więc wpadłem na inny pomysł. Użyj powyższej akcji, aby utworzyć element pod żądaną ścieżką podfolderu, a następnie pobrałem jego identyfikator i użyłem zwykłego „Update item”, aby ustawić żądane wartości nawet dla złożonych typów pól:

Update create item

Osiągnałem to ponownie używając akcji „Filter” dla body('Send an HTTP request to SharePoint')?['value'] i następnie filtrując @equals(item()?['FieldName'], 'Id'). Następnie możesz uzyskać wartość Id korzystając z poniższego wyrażenia:
body('Filter')?[0]?['FieldValue'].

I to wszystko! Daj mi znać, jak to działa u Ciebie.


Tomasz Poszytek

Cześć! Nazywam się Tomasz. Jestem ekspertem w dziedzinie automatyzacji procesów i budowaniu rozwiązań dla biznesu z użyciem Power Platform. Jestem Microsoft MVP i Nintex vTE.

Brak komentarzy

Wyślij komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.